:: Luang Por Guay Wat Kositaram - Thai Amulet 泰国佛牌             โดย พร  บางระจัน  

Prakunpan Luang Phor Kuay -ขุนแผนหลวงพ่อกวย

PraSomdej Wakeman -สมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกวย

 

FAMOUS AMULET

 

TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


  

 ศิษย์หลวงพ่อกวย

        ใหว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อันมีหลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพธิ เป็นประธาน หลวงพ่อเจ้ย อิสสโร วัดห้วยเจริญสุข  หลวงพ่อกวย   ชุตินันธโร วัดบ้านแค ข้าพเจ้านายสมพร  สุขเลี้ยง ผู้เป็นลูกศิษย์ เล่าเรียนเขียนอ่าน รับใช้มาแต่น้อย จวบจนต้องลาออกไปศึกษาเล่าเรียน เพื่อประกอบอาชีพ เลี้ยงดูคุณบิดา มารดา  (๒๕๑๑ เป็นเด็กวัด ๒๕๑๒-๒๕๑๖ เป็นสามเฌร)

        มาจนบัดนี้ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ ของหลวงปู่กวย ชุตินธโร ปี ๒๕๑๓ ที่หลวงพ่อให้มอบให้เก็บ รักษาใว้ ๑,๐๐๐ องค์ ถึงเวลาอันสมควรที่จะได้จำหน่ายเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ที่เสื่อมโทรมตามการเวลา ที่จะจำหน่ายให้กับ สาธุชน ที่มีความเลื่อมใส ในบวรพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ตามความประสงค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์  สำหรับสาธุชนที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อ ปัจจัยมีน้อย สามารถไปบูชาพระใหม่ได้ที่วัดบ้านแค ของเก่าแท้จะให้ราคาถูกมันเป็นไปไม่ได้ อย่าเชื่อจนกว่าจะได้เห็น และ สัมผัส

          ขออนุโมทนาบุญ ที่จะบังเกิดขึ้น ถวายแด่หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพธิ หลวงพ่อเจ้ย อิสสโร วัดห้วยเจริญสุข  หลวงพ่อกวย ชุตินันธโร วัดบ้านแค คุณบิดามารดา เทอญ

 

                                         อดีตสามณรสมพร  สุขเลี้ยง

                               19 หมู่ 4 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

LAUNG PHOR KUAY AMULET  |SING BURI OFFICE
19 Mu 4 Tambole Paktan Amphur Banglachan  Singburi 16130
 Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
http://www.luangphorkuay.com/    e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องหลวงพ่อกวย| โดย พร บางระจัน:
19 หมู่ 4        ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 16130
Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
http://www.luangphorkuay.com/  e-mail:amuletcenter@hotmail.com
[copyright.htm]