:: Luang Por Guay Wat Kositaram - Thai Amulet 泰国佛牌             โดย พร  บางระจัน  

Prakunpan Luang Phor Kuay -ขุนแผนหลวงพ่อกวย

PraSomdej Wakeman -สมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกวย

 

FAMOUS AMULET

 

TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อกวย 龙婆贵  九叶菩提崇迪  1973年 luang phor kuay wat kositaram สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อกวย 龙婆贵  九叶菩提崇迪  1973年 luang phor kuay wat kositaram สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อกวย 龙婆贵  九叶菩提崇迪  1973年 luang phor kuay wat kositaram สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อกวย 龙婆贵  九叶菩提崇迪  1973年 luang phor kuay wat kositaram

Phra Somdej Maetolonee

Name of the image of Buddha:

Phra Somdej Maetolonee

Supporter of casting:

Luang Phor Kuay

Location of Casting or Finding:

Wat Khositaram , Chainat

Year of Casting:

2513BE

Praise of the image of Buddha:

Harmproof radiating with charm and bring good fortune

Categories: , , 

Product :00092

Price: 5,000,000.00 Baht

Biography of Luang Por Guay Chudtintaro, Wat Kositaram, Chainat.

Luang Por Guay was born on 2nd of November 2448 in the year of the snake, in Soi 9, Ban Kae , Tambon Bang Khud, Sakburi, Chainat. He was the son of Mr. Dtui Bpan Son, who originally came from Wiset Chaichan, Ang Tong Province. His Mother was named ‘Khun Mae Dtuan Daechma, from Ban Kae.
He had four Siblings; first came his three Brothers, Dtu, Khaad, Cheun and then his Sister Nak, and last came the youngest, Guay. All of the Brothers and Sisters, and Luang Por Guay himself have passed away, and are no longer with us. Luang Por Guay was the last born and the most loved of his Parents.
When he grew up a bit, they took him to stay with Luang Phu Khuad at Wat Ban Kae (Wat Kositaram), to receive some schooling. In those days, the area of Ban Kae was still far from
infrastructure and Civilization, and too difficult to reach a real school. Luang Phu Khuad asked his Parents beforehand, what Guays birthdate and Birth Year were, as well as questioning them as to his skin complexion, manner of speech. T turned out that the young Guay had the astrological alignments of a ‘Maha Burut' (Great Person), who would be sure to end up in a high position.

Guays skin complexion was lighter than that of his parents, more yellowish and light in complexion, which in Thailand is believed to be the sign of a person with great wisdom and intelligence. He was a child of little speech, but with eyes that reflected daring and penetrating. He was a person with a grand aura of power and strength, but whose manner and movement was gentle and graceful.
He learned to read and write and to use mathematics with LP Khuad, and at the young age of six or seven, he was already able to read the Dhammapada and Pali Prayers. So Luang Phu Khuad then continued to teach Luang Por Guay ‘Pasa Khom' (Ancient Khmer Sanskrit). Luang Phu continued to share as many Wicha as possible with Luang Por Guay. He did this with the knowledge that perhaps one day the young boy might Ordain into the Buddha Sasana as a member of the Sangha, and then these teachings would serve him to be able to become a Great master, in line with his ‘Duang Chadtaa' (Horoscope reading) which LP Khuad had already examined.
When Luang Phu Khuad passed away, the young Guay was taken from the temple by his parents to continue studying Khom with Luang Por Dam (sometimes spelled ‘Dum'), of Wat Hua Den, which was quite close to Wat Ban Kae (Wat Kositaram).
Once he had mastered Khom, he went on to learn at Wat Praw school in Don Gam. He had to travel there, but not too far. He learned up to the level of Por Sorng, (about twelve years old) and then became bored with learning because he was already far ahead of most others in his age, and could even already read Khom fluently. He turned to assisting his Parents in running the farm at home. The whole time he spent helping his parents, he could not get Luang Por Khuad and the temple out of his head. He saw no purpose in spending ones life farming for harvest.
Older generation Thais tell that Luang Por Guay was not a selfish or hedonistic child like many others of that time, but when Luang Por Guay was asked about this, he said that he was a very naughty boy, and that he used to like to make arrow shaped projectiles and shoot them out of his gun with gunpowder.
When evening would come, whoever had left their windows open would get a warning shot from the young Guay to warn them to close their windows properly. As he was still a layman, he would always say to his Parents that if he ordained as a Monk, then he would ‘Buach Mai Seug' (Ordain forever, and never disrobe).
He once explained this to his grandmother, and told that as he was young, he once had a person who he held very dear to his heart. He would climb up to the window of their room (Luang Por did not say if this was something he did often or just a few times, and also does not reveal who the person in question was). One evening, he was longing to see the person he loved, and climbed up to the window as arranged. But when he got there, the full moon was shining so brightly, that he did not dare to appear
He thus waited until the Moon fell, and it was late. The darkness fell, and he dared to climb up to the window of his loved one with no fear of her Father seeing him.

His lover was asleep already, tired of waiting, and the sight he was greeted with made him stand frozen in surprise. She lay with her hair all tangled, and her mouth open in an unmannerly fashion. Spittle was dribbling from the side of her mouth, and she lolled with the covers arranged as the sheets on a corpse. It was not possible to find any beauty there at all in this impression. In this moment, he released his attachments to such matters completely, and fled. He never returned to look for his lover again. Since then, he never had another affair with any lover.
This shows that Luang Por Guay was already realized in the renunciation of Sexual Sensory pleasures since before he ordained as a Monk. When he came of age and was

 
SWIFT CODE KASITHBK

KASIKORN BANK CO.,LTD

SARAPHI DISTRICT CHIANGMAI TH

Mr.Phusawasdi Sukliang Kasikorn Bank saving account sarapli 286-2-37703-9
Saraphi District ,Chiangmai Thailand 50140 TEL 66-53-963029 66-093-3361-995

วีธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)

หมายเหตุ : สินค้าตั้งแต่ 50,000.00 บาทขึ้นไปให้มารับเอง พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ไปกลับ ราคา ไม่เกิน 3,000.00 บาท ถ้าเดินทางมาโดยรถไฟ หรือรถโดยสาร ให้นำใบตั๋วมารับเงินค่าเดินทาง-ไปกลับ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กันปัญหาต่างๆและเพื่อให้ผู้บูชาวัตถุมงคล ได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง เพราะบูชาแล้ว ไม่รับคืน

รถโดยสาร ให้นำใบตั๋วมารับเงินค่าเดินทาง-ไปกลับ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กันปัญหาต่างๆและเพื่อให้ผู้บูชาวัตถุมงคล ได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง เพราะบูชาแล้ว ไม่รับคืน

 

LAUNG PHOR KUAY AMULET  |SING BURI OFFICE
19 Mu 4 Tambole Paktan Amphur Banglachan  Singburi 16130
 Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องหลวงพ่อกวย| โดย พร บางระจัน:
19 หมู่ 4        ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 16130
Tel: 66-081-7842076,66-093-3361995  whatapp:0933361995
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
[copyright.htm]